Yaiqnlik Teoriyasihttps://nodir.design/en/blog/law-of-proximity-updated/Yaiqnlik Teoriyasi

Yaiqnlik Teoriyasi

Yaqinlik teoriyasi haqida ma’lumotga ega boʻlamiz. Bu teoriyani har bir dizaynda qoʻllashni unutmang.

Telegram