Toshkentda strit-art

Toshkentda bir xil ko‘rinishdagi binolar ko‘pligi uchun shahar zerikarli ko‘rinadi. Binolar fasadiga har xil mavzulardagi strit-art tasvirlab, yaxshi atmosfera yaratsa bo‘ladi. Quyida tayyor strit-artlardan foydalanib, eskiz ko‘rinishda bir nechta misollar keltirdim.

Telegram