TypeShow konsepti

TypeShow ilovasi yordamida yaqinlarga kerakli matnni yozib, telefonni koʻrsatish orqali muloqot qilish mumkin. Misol uchun kimnidir nimadir bilan tabriklamoqchisiz, yoki dosʻtingizdan qarz olmoqchisiz.

Telegram